Tippan és Vachor

Az Unciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

„Jól látom? Röfi jön ott lóháton?”

~ Csukás István [1]

(balladai nyelvemlék az óóó-magyar-korból)

O kinchewm, oh Tippan
Nagy bul üngürüszü,
Purgalni, bibulni,
S nem hol ínig gyüszü.


Száll, repehl póskáltwan,
Igen-igen szítta,
Én szredölmes Urodum
Ártánát vakítta.


Verzik, törü bene,
Vachor néki szüttyüt,
törewhedt nálán e,
Reah nimhil kürtüt.


"Óh ín balga otuak néki,
Kuruszán tubája,
Ínnyíl fog vala ewt,
S lemenyhedt kábába.


Urodum kezei bele
Gyiltán enyvhedt óua!" -
S voná pap eleibe
Bewtüt szrány alóla.


Pater szömüszőre
Fut vala raaanc összwe,
Bewtü alvasután,
Mint elei köszönte.


Hangada papirosz
Paternek száiábul,
Urodum, och Vachor
terjedt imáiábul.


Kedég ez all roula:
"Immaron rhugjad faron,
Ki ezt meghallgatá, mert az
Capitalis bharom."


megj.: az ómagyar joculátorok és regösök elregélt, eldalolt változatukban az utolsó verszak harmadik sorában "meghallgatá"-t mondtak, de az írott változatokban általában "elolvasta" (er. "ehulvasta") szerepel e helyett. – Az Unciklopédia Produkciós Iroda megbízásából: a Szerkesztőség

Egyéb szövegkritikai jegyzetek[szerkesztés]

A szöveg értelmezésében a filológusok, ómagyarkorkutatók véleménye jelentősen eltér. Közlünk egyet az elfogadott értelmezések közül (a különböző nyelvi alakok, eltérő frazeológia miatt a prozódia rekonstrukciója nem lehet totálisan adekvát):


Oh kincsem, ó Tippan,
Hatalmasnagy vezér,
Fényt és dicsőséget
Érdemel meg ezér.


Száll, repül galambja,
Igen-igen gyorsan,
Én szerelmes (= szeretett) Uramnak
Ellenségét (vagy disznóját?) is megtévesztve.
(minthogy az ismeretlen ómagyar joculator láthatóan nincs jó véleménnyel az "ártányos", ártó (vagy "ártányos", sok disznót legeltető?) ellenségről, a lentnevezett Vahorról, egyik lehetőség sem zárható ki)


De vérzik! Ó, tőr találta!
Gaz Vachor ármánya(?).
????????
???????


Ó én balga (?) galambvadász(?)!
Ez a fővezéré,
Én nyilaztam őt le,
Így meghalt a végén.


De várhatja e gaz,
hogy tán visszadom!
Inkább paphoz viszem -
Mert olvasni nem tudom.
(a lelőtt postagalamb ti. üzenetet is hordozott)


A pap szemöldöke
Felfut homlokára
Hogy kérésre ezt az írást
elolvasta szája.


Úgy hangzott az írás
a papnak szájából,
még a gaz Vahor is
kitért imájából (= hitéből, átv. "nagyon megdöbbent")


Ez állt bizony azon:
"Rúgjad menten faron (= fenéken)
Ki ezt meghallgatta, mert az
Kapitális barom (= igen nagy marha)
(megj. heves filológusi viták tárgyát képezte, hogy ez az utasítás a régi, ismeretlen joculatortól – valószínűleg a Rum nembéli Tippan nagyúr egyik jobbágya – kizárólag Vachor nagyúr fenéken billentésére hív fel, vagy pedig a vers mindenkori olvasóira, hallgatóira is vonatkozik. A filológusok, ókorkutatók eme vitáját mind demonstratív céllal, mind indulatból heves fenékenrúgások kísérték, de a problémát máig nem tudta senki megnyugtatóan tisztázni.).

  1. Süni és barátai