Módosítások

Kunok

67 bájt hozzáadva, 2007. április 21., 11:59
a
még egy halom hiba
'''200 millió évvel ezelőtt''' a triász korban az őskontinens, a Pangea két része közül az egyikbe (Gyengébbek kedvéért [továbbiakban GYK] a Gondwánába) 3 üstökös (intergalaktikus matérium) csapódott, lásd kép.
== Magna Kunnia és a Roma Birodalom fennhatósága==
Az objektumokon lévő életformákat a Messziből küldték a földreFöldre, hogy beinndítsa beindítsa az élet kialakulását. A tesztpéldányok a kunok, a romák és a jekatyerinburgok voltak.
A kunok a szuperkontinens szétszakadása után a mai Észak-Afrikába kerültek. Ezt a helyet Magna Kunniának nevezték, ez volt az első államuk (GYK: Stabil stabil jogrendszeren alapuló, kiépített hivatalokkal és kihelyezett tartományi képviselőkkel fenntartott törzsszövetség).Majd a neandervölgyi előember (GYK: Homo Neanderthalensis)kiszorította őket, így kerültek a Kaukázushoz. A nomád pásztorkodással, állatterelgetéssel és csillagközi árnyékjelenség kutatással árnyékjelenségek kutatásával foglalkozó kezdetleges népcsoport azonban a sokkal fejlettebb Roma Birodalom területeire érkezett. A rézbőrű tesztalanyok a mai Indiából építették ki triarchista alapokon nyugvú jogállamukat, ami akkor a Gangesztől a Kaukázusig ért.
A kunok a következő évezredekig a Birodalom autonóm tartományvá lettek, míg az ember ( GYK:Homo Sapiens) véres háborúkat folytatott, s kialakultak folyammenti kultúráikkultúrá(latlansága)ik. A kunok különleges etnikai jogosítványokkal élhettek a romák által. I. Gazsilius Kolomparius uralkodása alatt azonban szélsőséges nacionalizmus söpört végig az országban, s akunokat a kunokat elüldözték otthonaikból, jurtáikat felégették, napelemes vízforralóikat összetörték, állataikat elhajtották, s rabszolgasorba kerültek.
== I. Róma-Roma háború ==
[[Kép:II. Róma-Roma.PNG|thumb|right|250px|Zöld- Római Birodalom, lila- Roma Birodalom, kék- Jakatyerinburg Birodalom, Sárga- Kínai Császárság területeik és hadműveleteik az ország szíve Kanaudzs felé a II. Róma-Roma háború alatt.]]
A Birodalomnak (GY: Az egy és oszthatatlan cigány államnak) keleti határain az emberek egy másik államával, Kínával került tőszomszédságba. A sárga állam épp háborúban állott a jekatyerinburgokkal, akik az Ázsiai kontinens jelentős részét uralták. Ezt a helyzete helyzetet kihasználva a rómaiak követet küldtek a ferdeszeműekhez egy koalíció létrehozására. A kínaiak beleegyeztek, és Nagyböjt havában kétfrontos háborút indítottak a Roma Birodalom ellen. A jekatyerinburgok segédcsapatai odavesztek az oda tartó úton, de ez a gesztus mély nyomot hagyott a két nép történetében. Ezt követően az darabjaira hullott, Dravida Birodalomra, Tibetre, Hátsó-Indiai törzsekre, Perzsa Birodalomra, s egyéb különálló népekre, akik keveredtek a kínaiakkal. A cigányok pedig Indiából kiindulva elkezdték vándorlásukat.
A Birodalom bukásával a kunok is felszabadultak, s folytatták vándorlásukat.
[[Kép:KunLaszloigazifelkoncolása.PNG|thumb|right|250px|A nagy északi háború előtt a kun Anaköly Szilválkör a fejlett technológiával (fénykard) véget vet a magyar követeléseknek]]
Mire a Kárpát-medencébe értek, a barbár Birodalom már összeomlott, s utat nyitott az európai hegemóniának. Tanulva az előző évezredek hibáiból, s az emberek erejét megismerve a kunok hercegnőjüket összeismertették a magyarok királyával, aki megnemzette a később félig magyar , félig felsőbbrendű kun Kun Lászlót. A kunok így jogot tarthattak a letelepedésre. Ezt a király is megerősítette és 40 ezer felsőbbrendűt telepített le a Kis- és Nagykunságon. De a földesurak nem. A népet felbújtva ellenük etnikailag elnyomták őket. A kunok ezért követcsapatokat akartak küldeni a nagyobb településekre és uradalmakra, hogy megbékéljenek velük, ám a földesurak saját embereiket csempészték a küldöttségbe, majd vandálkodni kezdtek az országban. A közvéleményt sikeresen átejtették és azóta is a feldühödött kunoknak tulajdonítják be a több millió pengős kárt, amit az akkori király (GYK: az akkori pénzügy-, hadügy-, belügy-,külügy-, és igazságügyi miniszter) IV. László halálraítélésekkel (GYK: megszorításokkal) konpenzáltkompenzált.
== A nagy északi háború ==
[[Kép:Északi Háború.PNG|thumb|right|250px|Lila: Szövetségesek, Piros: Szlávok-Kínaiak]]
Azonban boldog békeidőkre nem számolhattak, mert egy jekatyerinburg küldöttség kereste fel őket, hogy katonai szövetségre lépjenek a Moszkvai Fejedelemség, Litvánia-Lengyelország és Kína ellen. Másfelől meg Kun László is igénybe vette vér szerinti leszármazottjainak segítségét, hogy megvédje önnön érdekeit a pápával szemben. A kun vezérkar így elhatározta a bosszantó egyén felkoncolását (GYK: életműködéseinek végleges megszüntetését, biológiai halálának beállítását) amit Anaköly Szilválkör kalocsai érsekre bíztak. A követeléseknek végetszabván lóformájú szoláris energiával működő harci járműveiken offenzívát indítottak a feltörekvő szláv államok ellen. A jekatyerinburgok folyamatosan szorultak vissza keleten, mert Kína allektálta Koreát, Déli déli szomszédait, minden oldalról bebiztosította magát, majd egy szvasztika alatt 3000 km hosszúságú frontvonalon támadta meg az északi fejlettebb lények államát. A kunok a nyugati fronton komoly sikereket értek el, széttörték az ellenséges perszonáluniót, s egy báb Lengyel- és Litvátországot Litvánországot hoztak létre. Moszkva látva szövetségeseinek visszaszorítását teljes sorozást rendelt el, és a nagy fegyver előállítását alkimistáitól. Az előrenyomuló kun hadosztályoknak meg kellett közdeniök küzdeniük az orosz téllel: beállt a hidegháború. Keleten a jekatyerinok a lénai áttöréssel visszaverték az ellenséget, sőt 100 km mélyen behatoltak az ellenséges területre. Kína ezt látva feltétel nélkül kapitulált, ami beolvasztását jelentette a Jekatyerinburg Birodalomba.
A szövetségesek ellen így az oroszoknak semmi esélyük nem volt. Ám, mire a bevonuló csapatok elérték volna Moszkvát elkészült a csodafegyver, mit régi cigány technológiából loptak. Az északi szlávok így szinte ellenállás nélkül szorították vissza a két ellenséget, s 6 nap alatt megnyerték a háborút. A jekatyerinburgok teljesen de facto beleolvadtak a birodalomba, így az Orosz Birodalom lett a föld leghatalmasabb állama.
[[Kép:1241-1242 tele.PNG|thumb|right|250px|Télvíz ideje. Pont ennyit látni]]
1941-1942 tele borzalmas volt, a mongolok előrenyomulásuk előtt kémek százait küldték az országba. A nyílt komfliktust konfliktust megelőzvén mindkét fél, így a magyar kémhálózat feje (IV. Béla) (kun) ügynökök millióit küldte a birodalomba (köztük a legismertebb Julianus barátot) hogy információt szerezzen a keletről jött fenyegetésról. Julianus barát behatolt a Birodalom szívébe. Barátnak kiadva magát oltalmat talált, azonban nem tudta, hogy a Kuja, a tatár titkosrendőrség tudja kilétét. Julianus beépült egy neves jurtába, ahonnan heti rendszerességgel írta cikkeit haza. Megismerkedett Delejával, egy tatár egyik háremnőjével, akivel viszonya volt. Nem tudta, hogy az együttlétük alatt a nő a Kujának dolgozott, és információkat szedett ki belőle, ezt követően pedig megkötözte és börtönbe vetették. Magyarország többi téglája által értesülvén fogolycserét ajánlott, így 1240 januárjában enyhülés ált be a két fél között, amikor a foglyokat kicserélték Batura. 1940 februárjában Julianus újabb feladatot kapott, szabotázst kellett elkövetnie egy mongol katonai létesítményen, egy krím-félszigeti szekérváron. Reggeli Hajnali 3:00-kor elérte a külső küllőket. Megkönyítette a dolgát, hogy a táborban mindenki a "Heil mein Dzsingisz" kezdetű vallási ünnepi ódát kántálta. Csuhája rejtekéből előszedte a tölteteket, s ráerősítette az öszvérekre. 4:00-kor a tatár bázist hatalmas robbanás rázta meg, millió állat került a levegőbe, s hatalmas lyuk tátongott: a mongolok állattenyészete megsemmisült. Az akciót követően mongol lovasított alakulatok találtak rá, s egy belső-mongóliai fogolytáborba helyezték. A tatárok sorra leplezték le a beépített kunokat, s mind rackajuhot fejve fejezte be életét. A magyar vezetés a sikertelen titkos háborút látva hadat üzent a barbároknak. Kitört a háború, a két félnek nem sikerült a színfalak mögött rendeznie érdekeit, a hidegháború végleg forró háborúba torkollott, a tatárjárásba.
== XIV-XVII. század ==
Mutatva a kun hadvezérek és államfők felsőbbrendűségét beházasodnak a jelentős magyar családokba, majd később szinte mindbe, ezzel magukba olvasztották a finnugor népet, s szinte a teljes Kárpát-medence és Dalmácia felett uralmat szereztek. Friss területüket területeiket azonban a törökök fenyegették. A törökök a vándorló cigányokat az ország felé terelték, hogy telepedjenek le, így fordult a kocka, most a cigányok lettek a kisebbség. A félig kun félig magyar Hunyadi László fellépett a török expanzió ellen. Követeket küldött a világ minden tájára, s megtudta, hogy újabb kolonizálókat küldött az anyabolygó, az ausztrálok, az eszkimók, az apacsok és a bantuk személyeiben. Tudta, hogy a törököt csak úgy lehet megállítani, s a felsőbbrendűeknek uralkodni, ha összekovácsolja népeiket. Azonban az ausztrálok épphogy létrehozták Amerikában a Maja, az Azték, a Tolték, és az Inka Birodalmat a spanyoloknak estek áldozatul, s így Új-Zélandra, majd Új-Hollandiába való költözésük lehetetlenné tette a katonai szövetségbe való belépést. Az eszkimók túl távol voltak, így Hunyadi az apacsok és a bantuk törzsfőivel állapodott meg. Az apacsok, más néven Baszkok Spanyolország felől a Földközi-tengeren indítottak támadást a török hajóhadra. A bantuk az egyiptomi érdekterület ellen irányítottak páncélos-lovas alakulatokat. Maga Hunyadi az előrenyomuláskor életét vesztette, így a szövetség vezetőjének szerepébe fia , Mátyás lépett. Ő válogatott néger bantukból létrehozta a Fekete Sereget, melyeket magyar (GYK: kun) lovasok kísértek. A balkánon elért sikerek után már Edirnét fenyegette, ezért a törökök minden állami hivatalt átköltöztettek a szoroson túlra. Hogy elejét vegyék a kuntámadásnak kun támadásnak elrabolták Beatrixot, s öngyilkos merénylők Bécsbe vitték. Jól számítottak, Mátyás erre megfordította seregeit, s a város felé indult. Ezt kihasználva kiverték a bantukat Egyiptomból. Az apacs előrenyomulást azonban nem tudták volna felfogni, így a spanyol Spanyol Birodalommal és Velencével létrehozta a Mediterrean Paktumot, mely a 3 világhatalom valutaszövetsége volt. Ez azonban hasztalan volt a részéről, mert katonák kellettek volna. Taktikai hibája miatt pár száz év alatt elvesztette a Balkánt, s területének nagy részét. Szövetségesei elfoglalták BaszföldetBaszkföldet, s az apacsok kénytelenek ovltak voltak Amerikába szökni. A kunok Bécset kénytelenek voltak feladni, s eltaszították a kun-magyar királyt. Helyébe a tehetségtelen jekatyerin-lengyel Ulászló került.
== Nagy földrajzi felfedezések ==
[[Kép:Kolompar.PNG|thumb|right|250px|Kolompár Gáspár tradicionális cigány viseletben.]]
A kun-romák jelentős része a törökök visszaverése után tovább vándorolt (de azért maradt Kunországban is) és Spanyol-Olaszországban telepedtek le. Az egyik ilyen család fia lett Kolompár Gáspár, akit a helyi nyelvjárás Kolombusznak [[Kolumbusz Kristóf|Kolumbusz]]nak nevezett el. Kun megbízásra, hogy felvegye a kapcoslatot kapcsolatot a baszkokkal , Amerikába készült. Egy kun hajót (GYK: karavellát) spanyol legénységgel és az Ősbirodalomból fentmaradt fennmaradt kezdetleges eszközökkel szerelte fel. Rotorokkal, vízforgatókkal, plexi kabinablakokkal, s így pár hét alatt eljutott volna Észak-Amerikába. Azonban viharba került, kitörtek a plexi üvegek is, és Dél-Amerikába kötöttek ki, a Kujon-Apacsok, az aztékok földjén. A barbár spanyolok persze sose láttak ehhez fogható kultúrát, és nyomban fosztogatni kezdtek. Kolompárt meggyilkolták, és egy korábbi spanyol gályarabot , Cortezt öltöztettek öltöztették a ruhájába, aki többször visszatért még a kontinensre, hogy szétbarmolja.
== Az I. és II. világháború ==
A Bécset ért megalázó elfoglalás után azok visszavágtak, s Kunországot (GYK: Magyarországot) elfoglalván létrehozták Európa egyik leghatalmasabb Katonai katonai nemzetét. Kun technológiai tudás folytán géppuskákat gyártottak.
A bevándorló angolok az apacsokkal (GY: baszkokkal) keveredve az amerikai népként apacs technológiákra pl.: tankokra tettek szerintszert.
A harmadik leghatalmasabb állam, [[Szovjetunió|Oroszország]] a jekatyerinburgoktól szerzett repülőgépekkel állt csatarendbe, az egyetlen emberi országhoz képest képest erős Német Birodalommal szenbenszemben. A háború kirobbanását követően a kunok számára érthetővé vált, hogy nagyhatalmi szerepük ebben a háborúban összeomlik, így asztráltestüket visszaküldték az anyabolygóra, ahonnan munícióval visszasugározták őket.
1915-ben a kapott anyagokkal elkezdték kiépíteni az Állást. Egy földkörül keringő Orbitális Királyság, melynek palotája a Halálcsillag nevezetű acélkohászat dicsősége. A megszerzett hatalommal rögtön az oroszok ellen fordultak, s Gorlicénél sikerült áttörniük a védelmi vonalakat. Mint kiderült az űrből érkező halálsugár a kunok bázisait találta el. A balul sikerült tesztlövés után a nyugati fronton próbálták ki az új fegyvert, s a német-francia határra sütötték el. A pusztítás borzalmas volt. Katonák ezrei haltak meg, határmenti települések százai pusztultak el, a másnapi német és a francia híradó kijelentette, hogy komoly áldozatok árán, de németek/franciák ezreit ölték meg a fronton, s hogy az ő (!) általuk okozott stratégiai siker megváltoztatja a háború sikerességét. A 2 lövés után újra kellett tölteni távoli csillagok magfúziós technikáival, így 1918-tól egészen 1939-ig között folytak fent a munkálatok. Ezalatt egy Földre visszatért dezertált kun parancsnok Ausztriából Németországba szökött, ahol kiépítette a korábban az I. Gazsilius Kolomparius-féle Roma Birodalomra jellemző nemzetszocializmust, s a korábban kínai-jekatyerinburg háborúkban szerepelt szvasztikával minden felsőbbrendűbb állam ellen indult. Sorra meghódította az európai államokat, majd fő ellensége, a legfejlettebb idegen technológiával rendelkező oroszok felé fordult. Ekkorra feltöltődött az űrágyú, így a kunok újabb lövést adtak le, azonban a koordináta hiba miatt (GYK: pontmeghatározási diszkorrekció) miatt a Normandiai normandiai partvidéket találta el, ahol partraszálló amerikai csapatok százai vesztek oda, s másnap a Német Rádió azzal dicsekedett, hogy a partraszálló amerikaiak nagytöbbségét megölték.
Ekkor a kunok megelégelték dezertált tábornokuk katonai sikereit, s kivételesen az oroszok seregeit támogatva elkezdték visszaszorítani a németeket. Az apacsszülte amerikai nép a másik oldalról szorította a hurkot.
A kun dezertáns elfogása előtt ciánkapszulára (GYK: cigánykapcsulára) harapott, és fejbelőtte magát.
Oroszországban a bolsevik forradalom megbuktatta a cárt, és kommunista vezető állt az ország élére. Legfontosabb feladatának azt tette, hogy az idegen fegyvereik utolsó erejével agymanipulációt végezzenek az emberiségen, hogy az új rendszer mindig is fennállt a Földön. Ellenben csak azt tudták elérni egy hiba folytán, hogy az első világháború utánra módosította a felszabaduló energia a Szovjetunió létrejöttét, s kitörölt minden tárolt adatot a jekatyerinokról.Az amerikaiak (apacsangolok [GYK: baszk-angolok]) az űrbe akarták kilőni, hogy elrejtsék, azonban az kun technológiával épített csészealjával leesett Rosewellnél. A felszabaduló sugárzás kitörölt mindent az apacoskról és a kunokról, így UFO -jelenségként könyvelték el és az amerikai titkos körzetet vádolják érte.
Az ősi kolonizálást, s az első Ősbirodalmakat már csak a romák, az eszkimók és az ausztrálok ismerik. Azonban ők vagy halálra fagynak a hóba, vagy kisülnek a hőségben, vagy agyonverik őket az őket elfelejtő kunok.
538
szerkesztés

Navigációs menü