Módosítások

Kunok

55 bájt hozzáadva, 2007. április 21., 09:06
majmégbabrálom
=== Magna Kunnia és a Roma Birodalom fennhatósága===[[Kép:Gondiwanicska.PNG|thumb|right|250px|A földetérések. Piros színnel kunok, sárgával romák, lilával jekatyerinburgok. ]]
'''200 millió évvel ezelőtt''' a triász korban az őskontinens, a Pangea két része közül az egyikbe (Gyengébbek kedvéért [[Kép:Gondiwanicskatovábbiakban GYK] a Gondwánába) 3 üstökös (intergalaktikus matérium) csapódott, lásd kép.== Magna Kunnia és a Roma Birodalom fennhatósága==Az objektumokon lévő életformákat a Messziből küldték a földre, hogy beinndítsa az élet kialakulását.PNG|thumb|right|300px|A földetérések. Piros színnel tesztpéldányok a kunok, sárgával a romák, lilával és a jekatyerinburgokvoltak. ]]
200 millió évvel ezelőtt A Triász korban az őskontinens, a Pangea két része közül az egyikbe (Gyengébbek kedvéért [továbbiakban GYK] a Gondwánába)3 üstökös (intergalaktikus matérium) csapódott, lásd kép.
Az objektumokon lévő életformákat a Messziből küldték a földre, hogy beiondítsa az élet kialakulását. A tesztpéldányok a kunok, a romák és a jekatyerinburgok voltak.
A kunok a szuperkontinens szétszakadása után a mai Észak-Afrikába kerültek. Ezt a helyet Magna Kunniának nevezték, ez volt az első államuk (GYK: Stabil jogrendszeren alapuló, kiépített hivatalokkal és kihelyezett tartományi képviselőkkel fenntartott törzsszövetség)
Majd a neandervölgyi előember (GYK: Homo Neanderthalensis)kiszorította őket, így kerültek a Kaukázushoz. A nomád pásztorkodással, állatterelgetéssel és csillagközi árnyékjelenség kutatással foglalkozó kezdetleges népcsoport azonban a sokkal fejlettebb Roma Birodalom területeire érkezett. A rézbőrű tesztalanyok a mai Indiából építették ki triarchista alapokon nyugvú jogállamukat, ami akkor a Gangesztől a Kaukázusig ért.
 
A kunok a következő évezredekig a Birodalom autonóm tartományvá lettek, míg az ember ( GYK:Homo Sapiens) véres háborúkat folytatott, s kialakultak folyammenti kultúráik. A kunok különleges etnikai jogosítványokkal élhettek a romák által. I. Gazsilius Kolomparius uralkodása alatt azonban szélsőséges nacionalizmus söpört végig az országban, s akunokat elüldözték otthonaikból, jurtáikat felégették, napelemes vízforralóikat összetörték, állataikat elhajtották, s rabszolgasorba kerültek.
==== I. Róma-Roma háború ====
[[Kép:I. Róma-Roma.PNG|thumb|right|300px250px|Zöld- Római Birodalom, lila- Roma Birodalom, kék- Jakatyerinburg Birodalom, Sárga- Kínai Császárság a háború előtt. ]]
Az emberek birodalmai lassan elérték a felsőbbrendű lények által felvirágoztatott területeket, így a Római Birodalom kiterjedése során Perzsia által a Roma Birodalom szomszédja lett. A Barbár törzsek kezdetleges vaskardokkal és aranyvértezettel vonultak a romák urológiai ágyúi, s napenergiafókuszáló parabolaostromgépeik ellen. Az előrenyomulás nyomban megtört, s a Birodalomhoz került a Kaukázus nagy része.
==== II. Róma-Roma háború ====
[[Kép:II. Róma-Roma.PNG|thumb|right|300px250px|Zöld- Római Birodalom, lila- Roma Birodalom, kék- Jakatyerinburg Birodalom, Sárga- Kínai Császárság területeik és hadműveleteik az ország szíve Kanaudzs felé a II. Róma-Roma háború alatt.]]
A Birodalomnak (GY: Az egy és oszthatatlan cigány államnak) keleti határain az emberek egy másik államával, Kínával került tőszomszédságba. A sárga állam épp háborúban állott a jekatyerinburgokkal, akik az Ázsiai kontinens jelentős részét uralták. Ezt a helyzete kihasználva a rómaiak követet küldtek a ferdeszeműekhez egy koalíció létrehozására. A kínaiak beleegyeztek, és Nagyböjt havában kétfrontos háborút indítottak a Roma Birodalom ellen. A jekatyerinburgok segédcsapatai odavesztek az oda tartó úton, de ez a gesztus mély nyomot hagyott a két nép történetében. Ezt követően az darabjaira hullott, Dravida Birodalomra, Tibetre, Hátsó-Indiai törzsekre, Perzsa Birodalomra, s egyéb különálló népekre, akik keveredtek a kínaiakkal. A cigányok pedig Indiából kiindulva elkezdték vándorlásukat.
 
A Birodalom bukásával a kunok is felszabadultak, s folytatták vándorlásukat.
=== XIII. század ===
[[Kép:KunLaszloigazifelkoncolása.PNG|thumb|right|300px250px|A nagy északi háború előtt a kun Anaköly Szilválkör a fejlett technológiával (fénykard) véget vet a magyar követeléseknek]]
Mire a Kárpát-medencébe értek, a barbár Birodalom már összeomlott, s utat nyitott az európai hegemóniának. Tanulva az előző évezredek hibáiból, s az emberek erejét megismerve a kunok hercegnőjüket összeismertették a magyarok királyával, aki megnemzette a később félig magyar félig felsőbbrendű kun Kun Lászlót. A kunok így jogot tarthattak a letelepedésre. Ezt a király is megerősítette és 40 ezer felsőbbrendűt telepített le a Kis- és Nagykunságon. De a földesurak nem. A népet felbújtva ellenük etnikailag elnyomták őket. A kunok ezért követcsapatokat akartak küldeni a nagyobb településekre és uradalmakra, hogy megbékéljenek velük, ám a földesurak saját embereiket csempészték a küldöttségbe, majd vandálkodni kezdtek az országban. A közvéleményt sikeresen átejtették és azóta is a feldühödött kunoknak tulajdonítják be a több millió pengős kárt, amit az akkori király (GYK: az akkori pénzügy-, hadügy-, belügy-,külügy-, igazságügyi miniszter) IV. László halálraítélésekkel (GYK: megszorításokkal) konpenzált.
==== A nagy északi háború ====
[[Kép:Északi Háború.PNG|thumb|right|300px250px|Lila: Szövetségesek, Piros: Szlávok-Kínaiak]]
Azonban boldog békeidőkre nem számolhattak, mert egy jekatyerinburg küldöttség kereste fel őket, hogy katonai szövetségre lépjenek a Moszkvai Fejedelemség, Litvánia-Lengyelország és Kína ellen. Másfelől meg Kun László is igénybe vette vér szerinti leszármazottjainak segítségét, hogy megvédje önnön érdekeit a pápával szemben. A kun vezérkar így elhatározta a bosszantó egyén felkoncolását (GYK: életműködéseinek végleges megszüntetését, biológiai halálának beállítását) amit Anaköly Szilválkör kalocsai érsekre bíztak. A követeléseknek végetszabván lóformájú szoláris energiával működő harci járműveiken offenzívát indítottak a feltörekvő szláv államok ellen. A jekatyerinburgok folyamatosan szorultak vissza keleten, mert Kína allektálta Koreát, Déli szomszédait, minden oldalról bebiztosította magát, majd egy szvasztika alatt 3000 km hosszúságú frontvonalon támadta meg az északi fejlettebb lények államát. A kunok a nyugati fronton komoly sikereket értek el, széttörték az ellenséges perszonáluniót, s egy báb Lengyel- és Litvátországot hoztak létre. Moszkva látva szövetségeseinek visszaszorítását teljes sorozást rendelt el, és a nagy fegyver előállítását alkimistáitól. Az előrenyomuló kun hadosztályoknak meg kellett közdeniök az orosz téllel: beállt a hidegháború. Keleten a jekatyerinok a lénai áttöréssel visszaverték az ellenséget, sőt 100 km mélyen behatoltak az ellenséges területre. Kína ezt látva feltétel nélkül kapitulált, ami beolvasztását jelentette a Jekatyerinburg Birodalomba.
 
A szövetségesek ellen így az oroszoknak semmi esélyük nem volt. Ám, mire a bevonuló csapatok elérték volna Moszkvát elkészült a csodafegyver, mit régi cigány technológiából loptak. Az északi szlávok így szinte ellenállás nélkül szorították vissza a két ellenséget, s 6 nap alatt megnyerték a háborút. A jekatyerinburgok teljesen de facto beleolvadtak a birodalomba, így az Orosz Birodalom lett a föld leghatalmasabb állama.
A kunok minden területüket elvesztették, és a magyarok erőszakos beolvasztási kísérletei nyomán a század végére csak pár öntudatos képviselő maradt.
==== A hidegháború évei ====
[[Kép:1241-1242 tele.PNG|thumb|right|300px250px|1240-41-42 tele]]
1941-1942 tele borzalmas volt, a mongolok előrenyomulásuk előtt kémek százait küldték az országba. A nyílt komfliktust megelőzvén mindkét fél, így a magyar kémhálózat feje (IV. Béla) (kun) ügynökök millióit küldte a birodalomba (köztük a legismertebb Julianus barátot) hogy információt szerezzen a keletről jött fenyegetésról. Julianus barát behatolt a Birodalom szívébe. Barátnak kiadva magát oltalmat talált, azonban nem tudta, hogy a Kuja, a tatár titkosrendőrség tudja kilétét. Julianus beépült egy neves jurtába, ahonnan heti rendszerességgel írta cikkeit haza. Megismerkedett Delejával, egy tatár egyik háremnőjével, akivel viszonya volt. Nem tudta, hogy az együttlétük alatt a nő a Kujának dolgozott, és információkat szedett ki belőle ezt követően pedig megkötözte és börtönbe vetették. Magyarország többi téglája által értesülvén fogolycserét ajánlott, így 1240 januárjában enyhülés ált be a két fél között, amikor a foglyokat kicserélték Batura. 1940 februárjában Julianus újabb feladatot kapott, szabotázst kellett elkövetnie egy mongol katonai létesítményen, egy krím-félszigeti szekérváron. Reggeli 3:00-kor elérte a külső küllőket. Megkönyítette a dolgát, hogy a táborban mindenki a "Heil mein Dzsingisz" kezdetű vallási ünnepi ódát kántálta. Csuhája rejtekéből előszedte a tölteteket, s ráerősítette az öszvérekre. 4:00-kor a tatár bázist hatalmas robbanás rázta meg, millió állat került a levegőbe, s hatalmas lyuk tátongott: a mongolok állattenyészete megsemmisült. Az akciót követően mongol lovasított alakulatok találtak rá, s egy belső-mongóliai fogolytáborba helyezték. A tatárok sorra leplezték le a beépített kunokat, s mind rackajuhot fejve fejezte be életét. A magyar vezetés a sikertelen titkos háorút látva hadat üzent a barbároknak. Kitört a háború, a két félnek nem sikerült a színfalak mögött elrendeznie érdekeit, a hidegháború véreg forró háborúba torkollott, a tatárjárásba.
=== XIV-XVII. század ===
Mutatva a kun hadvezérek és államfők felsőbbrendűségét beházasodnak a jelentős magyar családokba, majd később szinte mindbe, ezzel magukba olvasztották a finnugor népet, s szinte a teljes Kárpát-medence és Dalmácia felett uralmat szereztek. Friss területüket azonban a törökök fenyegették. A törökök a vándorló cigányokat az ország felé terelték, hogy telepedjenek le, így fordult a kocka, most a cigányok lettek a kisebbség. A félig kun félig magyar Hunyadi László fellépett a török expanzió ellen. Követeket küldött a világ minden tájára, s megtudta, hogy újabb kolonizálókat küldött az anyabolygó, az ausztrálok, az eszkimók, az apacsok és a bantuk személyeiben. Tudta, hogy a törököt csak úgy lehet megállítani, s a felsőbbrendűeknek uralkodni, ha összekovácsolja népeiket. Azonban az ausztrálok épphogy létrehozták Amerikában a Maja, az Azték, a Tolték, Inka Birodalmat a spanyoloknak estek áldozatul, s így Új-Zélandra, majd Új-Hollandiába való költözésük lehetetlenné tette a katonai szövetségbe való belépést. Az eszkimók túl távol voltak, így Hunyadi az apacsok és a bantuk törzsfőivel állapodott meg. Az apacsok, más néven Baszkok Spanyolország felől a Földközi-tengeren indítottak támadást a török hajóhadra. A bantuk az egyiptomi érdekterület ellen irányítottak páncélos-lovas alakulatokat. Maga Hunyadi az előrenyomuláskor életét vesztette, így a szövetség vezetőjének szerepébe fia Mátyás lépett. Ő válogatott néger bantukból létrehozta a Fekete Sereget, melyeket magyar (GYK: kun) lovasok kísértek. A balkánon elért sikerek után már Edirnét fenyegette, ezért a törökök minden állami hivatalt átköltöztettek a szoroson túlra. Hogy elejét vegyék a kuntámadásnak elrabolták Beatrixot, s öngyilkos merénylők Bécsbe vitték. Jól számítottak, Mátyás erre megfordította seregeit, s a város felé indult. Ezt kihasználva kiverték a bantukat Egyiptomból. Az apacs előrenyomulást azonban nem tudták volna felfogni, így a spanyol Birodalommal és Velencével létrehozta a Mediterrean Paktumot, mely a 3 világhatalom valutaszövetsége volt. Ez azonban hasztalan volt a részéről, mert katonák kellettek volna. Taktikai hibája miatt pár száz év alatt elvesztette a Balkánt, s területének nagy részét. Szövetségesei elfoglalták Baszföldet, s az apacsok kénytelenek ovltak Amerikába szökni. A kunok Bécset kénytelenek voltak feladni, s eltaszították a kun-magyar királyt. Helyébe a tehetségtelen jekatyerin-lengyel Ulászló került.
==== Nagy földrajzi felfedezések ====
[[Kép:Kolompar.PNG|thumb|right|300px250px|Kolompár Gáspár tradicionális cigány viseletben.]]
A kun-romák jelentős része a törökök visszaverése után tovább vándorolt (de azért maradt Kunországban is) és Spanyol-Olaszországban telepedtek le. Az egyik ilyen család fia lett Kolompár Gáspár, akit a helyi nyelvjárás Kolombusznak nevezett el. Kun megbízásra, hogy felvegye a kapcoslatot a baszkokkal Amerikába készült. Egy kun hajót (GYK: karavellát) spanyol legénységgel és az Ősbirodalomból fentmaradt kezdetleges eszközökkel szerelte fel. Rotorokkal, vízforgatókkal, plexi kabinablakokkal, s így pár hét alatt eljutott volna Észak-Amerikába. Azonban viharba került, kitörtek a plexi üvegek is, és Dél-Amerikába kötöttek ki, a Kujon-Apacsok, az aztékok földjén. A barbár spanyolok persze sose láttak ehhez fogható kultúrát, és nyomban fosztogatni kezdtek. Kolompárt meggyilkolták, és egy korábbi spanyol gályarabot Cortezt öltöztettek a ruhájába, aki többször visszatért még a kontinensre, hogy szétbarmolja.
=== Az I. és II. világháború ===
A Bécset ért megalázó elfoglalás után azok visszavágtak, s Kunországot (GYK: Magyarországot) elfoglalván létrehozták Európa egyik leghatalmasabb Katonai nemzetét. Kun technológiai tudás folytán géppuskákat gyártottak.
 
A bevándorló angolok az apacsokkal (GY: baszkokkal) keveredve az amerikai népként apacs technológiákra pl.: tankokra tettek szerint.
 A harmadik leghatalmasabb állam, [[Szovjetunió|Oroszország ]] a jekatyerinburgoktól szerzett repülőgépekkel állt csatarendbe, az egyetlen emberi országhoz képest képest erős Német Birodalommal szenben. A háború kirobbanását követően a kunok számára érthetővé vált, hogy nagyhatalmi szerepük ebben a háborúban összeomlik, így asztráltestüket visszaküldték az anyabolygóra, ahonnan munícióval visszasugározták őket. 
1915-ben a kapott anyagokkal elkezdték kiépíteni az Állást. Egy földkörül keringő Orbitális Királyság, melynek palotája a Halálcsillag nevezetű acélkohászat dicsősége. A megszerzett hatalommal rögtön az oroszok ellen fordultak, s Gorlicénél sikerült áttörniük a védelmi vonalakat. Mint kiderült az űrből érkező halálsugár a kunok bázisait találta el. A balul sikerült tesztlövés után a nyugati fronton próbálták ki az új fegyvert, s a német-francia határra sütötték el. A pusztítás borzalmas volt. Katonák ezrei haltak meg, határmenti települések százai pusztultak el, a másnapi német és a francia híradó kijelentette, hogy komoly áldozatok árán, de németek/franciák ezreit ölték meg a fronton, s hogy az ő (!) általuk okozott stratégiai siker megváltoztatja a háború sikerességét. A 2 lövés után újra kellett tölteni távoli csillagok magfúziós technikáival, így 1918-1939-ig folytak fent a munkálatok. Ezalatt egy Földre visszatért dezertált kun parancsnok Ausztriából Németországba szökött, ahol kiépítette a korábban az I. Gazsilius Kolomparius-féle Roma Birodalomra jellemző nemzetszocializmust, s a korábban kínai-jekatyerinburg háborúkban szerepelt szvasztikával minden felsőbbrendűbb állam ellen indult. Sorra meghódította az európai államokat, majd fő ellensége, a legfejlettebb idegen technológiával rendelkező oroszok felé fordult.
Ekkorra feltöltődött az űrágyú, így a kunok újabb lövést adtak le, azonban a koordináta hiba miatt (GYK: pontmeghatározási diszkorrekció) miatt a Normandiai partvidéket találta el, ahol partraszálló amerikai csapatok százai vesztek oda, s másnap a Német Rádió azzal dicsekedett, hogy a partraszálló amerikaiak nagytöbbségét megölték.
 
Ekkor a kunok megelégelték dezertált tábornokuk katonai sikereit, s kivételesen az oroszok seregeit támogatva elkezdték visszaszorítani a németeket. Az apacsszülte amerikai nép a másik oldalról szorította a hurkot.
==== Végjáték ====
A kun dezertáns elfogása előtt ciánkapszulára (GYK: cigánykapcsulára) harapott, és fejbelőtte magát.
 
Oroszországban a bolsevik forradalom megbuktatta a cárt, és kommunista vezető állt az ország élére. Legfontosabb feladatának azt tette, hogy az idegen fegyvereik utolsó erejével agymanipulációt végezzenek az emberiségen, hogy az új rendszer mindig is fennállt a Földön. Ellenben csak azt tudták elérni egy hiba folytán, hogy az első világháború utánra módosította a felszabaduló energia a Szovjetunió létrejöttét, s kitörölt minden tárolt adatot a jekatyerinokról.
Az amerikaiak (apacsangolok [GYK: baszk-angolok]) az űrbe akarták kilőni, hogy elrejtsék, azonban az kun technológiával épített csészealjával leesett Rosewellnél. A felszabaduló sugárzás kitörölt mindent az apacoskról és a kunokról, így UFO jelenségként könyvelték el és az amerikai titkos körzetet vádolják érte.
 
Az ősi kolonizálást, s az első Ősbirodalmakat már csak a romák, az eszkimók és az ausztrálok ismerik. Azonban ők vagy halálra fagynak a hóba, vagy kisülnek a hőségben, vagy agyonverik őket az őket elfelejtő kunok.
==Lásd még==[[Pirézia]] [[Kategória:Abszurd]][[Kategória:Politbüro]]

Navigációs menü