Piroska és a farkas

Az Unciklopédiából
Debil.png Ezt a cikket a Debilitariánus Köztársaság valamely tagja készítette, ebből fakadóan ez egy debilség. Hűtve tárolandó, felbontás után baromságát az első olvasásig tartja meg. Debil.png

A Piroska és a farkas eredete[szerkesztés]

Az ősi történet Kr. e. 6875. körül keletkezett Mezopotámia[1] területén Hadzsibalah Musztafa Allah Bin Dzsihád taoista szerzetes golyóstollából. Egyéb információk a keletkezés körülményeiről bizonytalanok[2]. A legelfogadottabb[3] elmélet szerint Dzsihád szerzetes reggeli kávéhoz szánta fiának, Hruvka Rádzsa Vejnemöjnennek.

Elemzés[szerkesztés]

A cikk megírásának pillanatáig nem készült megfelelően átfogó elemzés a műről. Az irodalmárok dolgát megnehezíti az írás ősi szóhasználata, tizenhatodlagos[4] jelentéstartalma és elvont filozófiai mondanivalója.

A történet[szerkesztés]

Csók István: Kovács Piroska
Csók István: Kovács Farkas

Éldegélt az erdőben Kovács Piroska, 34 éves szellemi szabadfoglalkozású lókötő; özv. Kovácsné Jakab Margit 51 éves anyuka rokkantnyugdíjas; Kemplen Farkas 35 éves heroinfutár; továbbá a nagymama emléke.

Ezen kis idilli család az anyuka rokkantnyugdíjából és védelmi pénzek beszedéséből tengette sanyarú életét, amikor hirtelen az APEH, az NBH és az NNI emberei a Magyar Honvédség tüzérségi támogatásával körbevette az immár 27 éve otthonukul szolgáló 8 emeletes panellakást. Az ostrom már 3 napja tartott, amikor megjelent a fehér herceg szőke lovon és lekaszabolta a Honvédség T-34-es nehézpáncélosait, Panzer II-es könnyűharckocsiait, 88 mm-es tankelhárító ütegeit és 35 db MIG-21es vadászrepülőt.[5]

Szőke lován diadalittasan ügetett be a panelház kapuján, amikor a Farkas a 3.-ról a nyakába ugrott, átölelte gyengéden végigsimítva izmos karjait, zsebkendőjével letörölte az izzadtságot a bősz harcos homlokáról, és gyengéden a fülébe súgta:

"Hé, paraszt, há aggyad ide azt a telót, meg azt a bukszát, na gyorsan, kinyomom a beled!"

A szép fehér herceg a döbbenettől megkövülten nem tehetett mást, engedelmeskedett majd elment a helyi rendőrfőkapitányságra bejelenteni az esetet.

A kapitányságon Tóth István tizedes[6] figyelmesen végighallgatta mindezt, majd egy fontos tanácsot adott a lovagnak:

"Há' nem kéne így lovagolgatni össze-vissza az utcán meg belemászni mindenféle naplementékbe"

Az ügyet 2 hét elteltével bizonyítékok hiányában lezárták...

Epilógus[szerkesztés]

A kis család tovább folytatta életét a megszokott kerékvágásban, a Farkas később nagy karriert futott be homoszexuális TV-s műsorvezetőként Viva Kristóf néven.
A fehér herceg és szőke lova nővé operáltatta magát és elutaztak Amszterdamba gogo táncosnőnek.

Tanulság[szerkesztés]

Mindig tartsátok be a Büntető Törvénykönyv 1978. évi 4. számú törvény 198. paragrafusát:[7]

(1) Aki mást erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltűrésére kényszerít, vagy másnak a védekezésre, illetőleg akaratnyilvánításra képtelen állapotát fajtalanságra használja fel, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.491
(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) az erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra, vagy ennek eltűrésére kényszerített sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be.
b) a sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll,
c) a sértettel azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen fajtalankodnak.
(3) A büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti szemérem elleni erőszak a (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerint is minősül.


Láb.gif Ez a jegyzet: lábjegyzet! Nem szól senkinek, még annak se, akit érdekel. Szinte apróbetűs. Egyáltalán nem kell elolvasni.
  1. A varacskos vértehén valószínűsített származási helye.
  2. Továbbá egyébként sem érdekelnek senkit.
  3. Nehéz szó...
  4. Nehéz szó kettő...
  5. Pedig ezek veszélyesek! Gyerekek, ezeket ne próbáljátok ki otthon, menjetek ki legalább az utcára!
  6. Tóth István tizedest a karancsi ABC pénztárosa támogatja.
  7. Forrás jó, forrást nézz 'ázze!