Pedbutas veszése

Az Unciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A Pedbutas veszése Rondás Weseör pedbutasi költőné apokaliptikus látomáseposza.

Content of the epic[szerkesztés]

Eme, sajnos töredékesen fennmaradt műben (eredeti címe: "Dik má no, megin elcsórták az egész közvagyont ezek a férgek! Hogy a jó édes annyukba menjenek!"; ami magyarul annyit tesz: "Az ország rendszerváltás utáni virágba borulása.") Rondás száz tündöklő tájat megénekel és elsirat. S bár nincsend akkora művész, mint pedbutasbéli nagy elődei, mintegy villámfény által megvilágítván feltárulandanak az akkori idők és helyek, különös tekintettel az elprivatizált, döglött gyárakra, a nyomornegyedekre, a második világháborús romokra, a hajléktalanszállásokra, a koldusok ezreire, a hatszorosan túlzsúfolt parkolókra, és a kutyagumival bővestelen bőven borított, gyermekmentesített és bélféregbarát parkokra


More important critics[szerkesztés]

Haknish Edömér neves irodalomkritikus írja a "Görényalakok előfordulása Rondás egy- és többsorosaiban" c. művében:

"A görény lelki aspektusa sok rokon vonást mutat bizonyos individualista parajelenségekkel, melyek a manifesztált operatív oppurtunizmus keretében igen előnyös hatást gyakorolnak a konstruktív asszociációs készségre. A görény határfogalmának kanti paraszolvenciája így abban a félig felfogott értelem szerinti speciális módozatban rejtezik, amelyben feltárul a különböző Létezés Nélküliségek világ-egészében felfogható sajátosan örvénylő visszamozgásának fatális paradoxona. Marx és a dialektikus materialisták is felhívták a figyelmet e problémakör félre- és újra-értelmezési lehetőségeiben fellelhető, nem lebecsülendő inkonzisztenciájára, bár náluk ez megszüntetve-megőrződőtt a munkásosztály uralomra törekvésének mint egyedüli önértelmezési meta-módszertannak didaktikailag megkísértett fogalomváltozataiban."

Links and other references[szerkesztés]