Marha Cipőkéjkert

Az Unciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az alábbi kis írás szerzője, Karinthy Frigyes, 1938-ban hunyt el. Ahhoz, hogy Questoros napjainkban eldöntsük, vajon ma is aktuális-e ebből bármi, nem kell már az örökösöktől engedély. Csak egy kis figyelem.

MARHA CIPŐKÉJKERT

...Hogy még mindig nem vettem meg a Pistikének azt a szan­dált, édes lelkem — hát kérlek, először bementem az „Ergo" cipőcsarnokba, ott kértem egy harminckettest, de azt mond­ták, ez a szám egyáltalán nincsen, húsztól harminckilencesig nincs gyermekcipő, belátható időn belül nem is lesz. Kérdé­semet, hogy miért nem, azt felelték, hogy azért, mivel ezt kéri mindenki, tehát ebből nem is lehet — ellenben ha parancsolok, van nagyszerű gyerekcipő 48tól 156os számig, ilyen gyerek­cipőt ugyanis nagyon ritkán kérnek, tehát ebből van. Kérdé­semre, hogy az a tízezer pár cipő, amit a polcon látok, milyen, megmutatták, hogy azok olyan ötszögletes cipők, belülről szögekkel, és miután fej alakjuk van, tehát fölhúzni nem le­het őket, ennek következtében nemigen veszik, és így óriási raktár van belőlük, most is rendeltek ötvenezer darabot.

Ugyanezt mondották a „Balcza" cipőpalotában és a „Mar­ha" cipőkéjkertben, ahol a terem közepén szökőkút is van, fontaine lumineuse, azonkívül cigányzene, büfé és könyv­tár, páternoszter öröklift és repülőgép, rádiójazz, forgatható padló, pingpongterem, ingyenebéd a vendégeknek, ráfizetés­sel és két emelet kristálylépcső, minden vendégnek külön csil­lár, mosdó és hajfesték, ha megőszül közben — ellenben abban a számban, kérem, amiben kérni tetszik, nincs cipő — hát hon­nan tudja, kérem, hogy milyen számot kérek? — mondom cso­dálkozva. Onnan, aszongya, hogy mindenki azt kéri — tizen­hatos számtól negyvenkilencesig —, nem értem, pedig száz­huszonkilenctől négyszázhatvanhatos számig óriási raktá­runk van cipőből és iránytűvé átalakítható hőmérőből.