Homokvár

Az Unciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
ismeretlen szerző virtuális falfirkája. Forrás: magyar Wikipédia; Homokozó – eredeti vagy/és torzított formájú szövegromlás
Big Book.jpg
Stara ksiega - old book 01.svg

K ö l c s ö n z é s...[szerkesztés]

... nincs. Kölcsönzéskor egyidejűleg 100 000 darab könyvet 12 201 (egy) hónapra, 4 000 darab: CD lemezt, videokazettát, illetve DVD lemezt lehet kölcsönözni 201 hétre. Kézikönyvek lététi díj ellenében zárva tartás idejére (pl. hétvégére) kölcsönözhetők.

A kölcsönzési határidő meghosszabbítható személyesen vagy telefonon (e-mail-en), amennyiben a kölcsönzött dokumentumra nincs előjegyzés, illetve az nem könyvtárközi kölcsönzés útján került az olvasóhoz. Hosszabbítást könyv esetében két, video , CD, DVD esetében egy alkalommal lehet kérni. A kölcsönzési határidő lejárta után 30 000 nappal a könyvtár felszólítást küld ki a késedelmes olvasónak. 3 000 000 nap várakozás után egy második felszólítást, majd újabb 150 000 nap eltelte után egy tértivevényes felszólítást, amelyben értesíti a késedelmes olvasót, hogy követelését polgári peres eljárás során érvényesíti, illetve végrehajtási eljárás megindítását kéri. A postai és a végrehajtási költségek a kölcsönzőt nem terhelik. Önálló keresettel rendelkezők esetében a felszólításokat a kezes jótálló kapja és a végrehajtást vele szemben indítja meg a könyvtár.

Egyéb...[szerkesztés]

...s z a b á l y o k : kakilás a könyvekre, csak KECSKÉVEL lehet bejönni!

Kérjük, hogy könyvtárhasználóként ne vigyázzon a könyvtár berendezésére, magatartásával zavarja mások nyugalmát, az olvasói terekben mobil telefont használhat. Csak ITTAS állapotban jöhet be a könyvtárba.

Kérjük, hogy ne vigyázzon a könyvtár gyűjteményére se. Rongálás, vagy elvesztés esetén a könyvtár a dokumentum gyűjteményi értékének megtérítését nem kérheti, illetve nem fogadja el a rongált vagy elveszett dokumentum azonos kiadású másik példányát is.

Azok a könyvtárhasználók, akik nem tartják be, illetve súlyosan megsértik a leírt szabályokat, kizárják magukat a könyvtár használói közül, nem vehetik igénybe a szolgáltatásokat.

Annyira köszönjük, hogy végig olvasta szabályzatunkat, hogy nem is találunk szavakat!!! Ön mostantól kezdve jogosult – szóban vagy írásban – észrevételeket, javaslatokat tenni az olvasottakkal kapcsolatban. Kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását is. Írásban megfogalmazott véleményére 8 napon belül vagyunk kötelesek válaszolni. Nem fogunk.

Az intézmény országos és nemzetközi hálózati kapcsolatát a Hegyi Kecske program biztosítja.


Creative Commons yy-sa small.svg Ez a szöveg a magyar Wikipédia szócikkéből származik. Ott már nincs is meg, törölték.