Halandzsa

Az Unciklopédiából

„Kérlek alássan, légy szíves kiszera méra bégestért öt koronával.”

~ Karinthy Frigyes


Mindenki azt hiszi, aki egyáltalán hisz valamit, hogy a halandzsa szó Karinthy Frigyes leleménye. Pedig ő is úgy lelte.

A halandzsa – értelmes beszédnek ható értelmetlen szöveg, nagyképű fecsegés. A halandzsa-nyelv – mellébeszélés, mesterséges, értelmetlen szó- és szövegalkotás.

Nem tartozik ide a bikfic. Ilyen szó van.

A halandzsa feltalálója egy Lachs Lajos nevű képkereskedő volt. Az egész akkor kezdődött, amikor a derék képkereskedő egy kis táncosnőnek kezdett udvarolni. Az illető hölgy igencsak butácska volt, szörnyű dolgokat tudott kérdezni. Például ilyeneket: mit kell a kávéskanállal csinálni? Lachs úr egy idő után megunta a naiv kérdéseket, amelyeket értelmetlen szavakkal igyekezett komolyan megmagyarázni. A kis táncosnő mondta ki először: „Ugyan Lajos, ne halandzsázzon.” ĺgy született meg a halandzsa szó. (Forrás: Új szó online)

Emitt – ebben a szócikkben – kéretik halandzsázni.

De ha valahol, itt tényleg a legnagyobb disznóság mástól, máshonnan elorzott szövegek bemásolása. Ez ugyanis nyíltan arról árulkodik, hogy az istennek sem jut az eszedbe semmi. Szép kis alak vagy!

A halandzsa mélyfilológiai elemzése[szerkesztés]

A halandzsa első mélyfilológiai elemzése egy Hakniss Edömér nevű filozófus műve volt, aki nevét az esti túlkúrális műsorokban való gyakori feltűnéséről nyerte. Hakniss monumentális művéből - teljes címe: "Orvosi diagnózisom révén egy társadalmi intézmény csapdájába kerültem, de amikor a madarak jöttek, madarak mentek, s potyalesők permeteztek, Ágnes asszonnyal szemezgettek, megszüntették s kiengedtek." - csak egy bekezdés foglalkozik a halandzsa témájával, de az teljes mértékben körüljárja annak szociológiai finomszerkezetét és a halandzsa évezredes problematikáját végleg feloldja. Idézzük: „A görény lelki aspektusa sok rokon vonást mutat bizonyos individualista parajelenségekkel, melyek a manifesztált opportunizmus körében igen előnyös hatást gyakorolnak a konstruktív asszociációs készségre. A görény határfogalmának kanti paraszolvenciája így abban a félig felfogott értelem szerinti speciális módozatban rejtezik, amelyben differenciáltan feltárul a különböző Létezés Nélküliségek Világ-egészében felfogható sajátosan örvénylő mozgásának fatális paradoxona. Már Marx és a dialektikus materialisták is figyelmeztettek a problémakör félre- és újra-értelmezési lehetőségeiben fellelhető, nem lebecsülendő inkonzisztenciájára, bár náluk ez megszüntetve-megőrződött a proletariátus dominancia-törekvéseinek mint egyedüli önértelmezkedési meta-módszertannak didaktikailag megkísértett fogalomváltozataiban. Nem mintha a fenomenominalizmus explicit dogmatikájának szubjektív habitusát tartanánk normatív kritériumnak - ez távol álljon tőlünk - mindazonáltal ezen hektikus impedanciák prejudikatíve implikálják mindama látens transzcendentális promiszkuitást, mely libertariánus frazeológiájával bizonyos permanens, szukcesszív szemantikus perforációkat vindikál magának. Éppenséggel eme szemiotikai jellegű kilengések azok, melyek koncentráltabb analízist igényelnének, mind metodológiai szempontból, mind pedig egyfajta egzisztencialista hermeneutika szerint - hermeneutikán értve itt az olyasféle racionális rekonstrukciókat, melyeket a kognitív apparátus mindenfajta spiritualizmusra való hivatkozás nélkül is abszolválni tud. Ezáltal nemcsak a klasszikus retrospektív introverzió elmélete oldódna fel valamely eddig még nem is ismert, kiemelkedően eklatáns konceptuális premissza megkövetelésében, de az elmélet eddigi direkcionális korlátai is efféle szisztematikus és perspektivikus torziót szenvedhetnének.”

Tovább is van, de az feltehetőleg már más, az elmével kapcsolatos problémá(k)ra figyelmeztet.

Halandzsák[szerkesztés]

Szófejtés: halandok tárolására szolgáló eszköz.

 Volt egy brillős, a csuszbugó
 Gimbelt és gált távlengibe,
 Minden mimicre purrogó,
 Mómája ingibe.

Gruffacsór, más néven: Szajkóhukky


„Véleményem szerint a kamatadó
5 százalékos emelkedése esetén
a PPP romlása csak tovább fokozza
azon teória valós létének valószínűségét,
hogy a kamatláb és a BUX index folyamatos,
közvetlen ráhatással bír
a közeledő nemszociális válságokra,
kivétel, ha a az olaj ára, amelynek
származása olyan országok
területéről valószínűsíthető,
ahol az Egyesült Államok
szankciók ellenében
létesít önmagának
forrást
a kitermelt kőolaj szállításának nemvalótlan állandó jogának folyamatbanlétére.”

Piccolo Pinocchio
volt piréz miniszterelnök, hivatásos, felelős pénztárca nélküli, nemhivatalban lévő, igazság-, haland-, és kisebbségi ombudsman-ügyi megbízott menedzserreferens


Megkíséreljük kultiválni a vonzáskörzeten belüli újraelosztó-rendszert.

egy kultivátor-megkísérlő

Ki-ki a maják heréjének a forrása.

New Jersey-i közmondás


Külső hivatkozások[szerkesztés]