101 irodalmi vonatkozású orgazmus

Az Unciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az az oldal, ahol mindenki tobzódhat az irodalom adta örömök fokozásában. A gyengébbek kedvéért: részleteket találhatók itt minden idők legjobb íróinak műveiből, néhányuk a legorgazmikusabb átírásokban, paródiákban. Csak nagy undokok élvezhetik!

Piros karika.jpg

1. Ken Falloss[szerkesztés]

... de ebben a pillanatban William MacToss lovag és Hue De Canosh vitéz rontottak a terembe. Organella sorsa ezzel végleg megpecsételődött. Hue de Canosh vitéz vaskesztyűs kezének egyetlen gyors mozdulatával a földre küldte a neki rontó Jancsit, azt gondolván, hogy Jancsi a húgát próbálja védelmezni. Pedig tévedett. Jancsit a Canosh vitézből áradó férfias erő részegítette meg. De ez már lényegtelen volt: a földön feküdt, a vitéz nehéz, vascsizmás lábával a mellkasán.
Közben a gonosz MacToss lovag nem tétlenkedett. Hatalmas fallosának ... akarom mondani, pallosának egyetlen vágásával kettészelte Organella áttetsző, lágy fehér selyemruháját. A lány kétségbeesetten kapta fedetlen keblei elé két ártatlan kis kezét, hogy becsületét, szemérmét védje - hiába. A kegyetlen MacToss lovag tőből lemetszette mindkettőt. Organellának már csak néhány fehér rongyfoszlány fedte izmos, gusztusos kis combjait. De MacToss lovag nem volt rest, és a combokat is levágta. Organella kétségbeesetten kapta maga elé hosszú, izmos haját, amely teljesen befedte volna testét ... de MacToss lovag pillanatok alatt kopaszra nyírta, pallosának egyetlen ügyesen kivitelezett csapásával.
- Hiába az igyekezeted, gonosz MacToss lovag - kiáltotta Organella. - Soha, soha nem adom meg magam! Atyám pedig nem habozik majd bosszút állani rajtad a merényletért, amit életem és becsületem ellen kész vagy elkövetni!
- Ne jártasd a szádat, oktalan nőszemély! Van ám mivel betömnöm! - mordult fel a könyörtelen MacToss lovag, és azon nyomban meg is cselekedte, amivel fenyegetőzött. - Úgy ám, és hát Jancsika még nem mondta volna el, mi történt atyáddal?
- Épp eleget mondott! - üvöltötte Organella, amikor az ádáz MacToss lovag hatalmas pallosa engedte szóhoz jutni. - elmondta, hogy elárultad és megölted!
- Ööö ... azt éppen nem. Hue De Canosh vitéz kapitányé az érdem. Én csak simán megerőszakoltam a vén szivart ... - röhögte, és nem habozott az egész történetet töviről-hegyire elmesélni Organellának, miközben hatalmas pallosa tövig-hegyig ki-be járkált a leány testében.
(Ken Falloss: Az Orgatedrális. Orgazmonumentális orgazmustörténelmi regény, 500 eredeti orgazmusjelenet 499 oldalon át!)

2. Tamás Gáspár Miklós[szerkesztés]

„Kertész Imre magyar író Nobel-díjas. Zsidó”:
Forrás: (Tamás Gáspár Miklós: Kertész Imre magyar író Nobel díjas. Zsidó. Tanulmány, Magyar Hírlap.)

3. A. A. A. H. Tosskien[szerkesztés]

... És eljött végre Kûr tavasza, és Buzǖl hegyének sötét emléke lassan kiveszett Kúrin Kurambarból. És Sissy varázspálcájának nyomán megelevenedtek a kopár sziklák, és Suzy, a Hajnal lágy pírt öntött az esteli égboltra. És Kúrin akkor látta meg a szépséges Nemközönségestanyashishpiné Megaerosexomasinoidiciálisanlengerongy-ot, aki a virágossá lett kopár sziklákon táncolt, illegette-billegette magát és ritmikus sportgimnasztikai gyakorlatokat is bemutatott, miközben édesded nyuszikákat varázsolt elő a cilinderéből.
És Kúrinnak ekkor valaki - hogy ki, maga sem tudta, de nem is érdekes, talán a vén kujon Gandalfonz járt arra már akkor is - fülébe súgta, hogy a szépséges lány neve nem más, mint Nemközönségestanyasispiné Megaerosexomasinoidiciálisanlengerongy. És Kúrinra édes mámor szállt, és futott az egykor kopár sziklák felé, és csak ezt a nevet kiáltozta.
- Nemközönségestanyashishpiné Megaerosexomasinoidiciálisanlengerongy! Nemközönségestanyashishpiné Megaerosexomasinoidiciálisanlengerongy! Nemközönségestanyashishpiné Megaerosexomasinoidiciálisanlengerongy! Nemközönségestanyashishpiné Megaerosexomasinoidiciálisanlengerongy! - kiáltozta Kúrin, mert, mint mondottuk, ez volt a leány neve, amit népének minden tagja nagy gyönyörűséggel ismételgetett szintén. És Nemközönségestanyashishpiné Megaerosexomasinoidiciálisanlengerongy megállt, és ránézett Kúrinra, és nem látta, hogy fél karja hiányzik, hogy háta púpos, hogy szakálla tetves, hogy csizmája elnyűtt a hosszú vándorlástól, hogy pészmékere és hallókészüléke van, és hogy sántasága miatt csak két mankóval tud járni. Nem, N.M. azon nyomban beleszeretett, és ott helyben három gyereket szült neki (nevük Jozafás, Jezafás és Juzafás, vagy valami ilyesmi).
És együtt táncoltak immár a maradék harmincezer világkorszakban, és lábaik szelíden tapodták a virágos réteket. És a réten Kan-kalin és kukucska nyílott, meg az a kis sárga izé ... hérics, vagy boglárka, vagy nem is tudom hirtelen, nincs itt a növényhatározóm. És a kakukkfű meg a borsmenta szárai illatoztak. És volt még ott pipitér, meg szarkaláb, meg tátika, meg valami egzotikus hogyishívják ... ujjas madárkosbor, meg a bábakalács és a bábaguzsaly, no meg az Arborifloria Americana Aragorniensis nagy, zöld szirmai is fel-feltűntek - és persze alig észrevehetően, de jelen volt a gyapjas pampafű, és szintén csodálatos illatokkal áradozott. És még volt ott vagy harmincféle más virágos és virágtalan növény is, de a magvaspáfrányok és a cikászok is két-két fajjal képviseltették magukat a társulásban. És mohák is voltak, hogy párnául szolgáljanak a megfáradt táncosok számára, ott voltak a Mycetes mycetes barna spóratartós kis pamacsai, meg a Cygnus chariensis élénkzöld telepei, meg a Gigantofolyum elszórtan elhelyezkedő csoportjai is. És volt még számtalan csodálatos baktérium, a latin nevük ábécésorrendben: ...
(A. A. A. A. H. Tosskien: A megcseszett mesék könyve - részletek Borhab Trafa, Fándögöl királyi íródeák cipőpucolójának Nyaggatvégi Poros Fecnik, avagy Tündéries Bujaságok Középföldén címen is megjelent feljegyzéseiből)

4. Merész Kujon[szerkesztés]

... És korszakokon át éltem a völgyben, hogy féltékeny atyám rám ne leljen, és minden társam Análthea, a kecske volt. De a szerencsétlen jószág hamar megelégelte azt az egyoldalú és nem minden hátsó szándék nélküli kapcsolatot, amit vele folytattam, hogy fiatal testemben burjánzó vágyaimat kielégítsem. És egy nap messzire szökött, olyan messzire, hogy egy isten sem találhatta volna meg könnyen. Én pedig keresésére indultam.
És midőn már Basszosz városa közelébe érhettem, és számból bőven áramlottak a fohászkodások Kurvész nénémhez, a napsütés, szomjúság, teletökűség és fáradság nimfájához, hirtelen elém toppant néném, Kibelé, és hívogató mozdulattal intett, hogy kövessem a hegyre. És a csúcson megálltunk, és állva egyesültünk a szerelem nagy gyönyörében.
Férfiak, fiaim! Bizony intelek titeket: mindig állva szeretkezzetek és sosem ülve, vagy fekve! Mert a fekvéssel és üléssel, hogy úgy mondjam, metafizikai szempontból tiszteletlenségeteket fejezitek ki társnőitek iránt! Azonkívül ilyen helyzetben könnyen elálmosodik az ember, és aztán jön a válókereset meg a lakásszétosztás, hát még az isteneknek sem hiányzik az ilyesmi, én mondom! Bizony, ha mi, istenek szintúgy állandóan fekve szeretkeztünk volna, mint ti, akkor most sem az NGC-44 jelű spirálgalaxis, sem a Tejútrendszer, sem a Pleiádok, sem pedig a Föld nem léteznének, annak minden lakóját is ideértve! Figyelmezzetek szavaimra, fogadjátok meg őket!
És midőn végeztünk, és szó nélkül otthagytam Basszosz hegyét, és már vagy tíz isteni mérték szerinti kilométert bejártam, és éppen Tósz tájékát tapodtam lábammal, elém toppant egy másik néném, Bulané, És hívogató mozdulattal intett, hogy kövessem Tósz hegycsúcsára. És követtem, és a hegy csúcsán szó nélkül féllábra álltunk, és így tapasztaltuk meg az egyesülés exsztatikus élményét!
Férfiak, fiaim! Ha még soha nem próbáltátok volna meg, milyen féllábon állva szeretkezni, hát nosza, itt az idő! A féllábon állás erősíti a vérkeringést és a Ples planus nevű lábizmot is, ami nagy hasznotokra van, ha ellenségeitek elől futva kell éppen menekülnötök. Kétszáz híres orvost is megkérdeztem, meg négy filozófust a témáról, és - ne kételkedjetek, oktalanok! - mind egyenesen ajánlja ezt a felettébb erotikus és azonkívül egészséges pózt! Ha mi, istenek, sosem szeretkeztünk volna féllábon, bizony mindannyiunkat rég elvitt volna már a köszvény és a szívszélhűdés, mert e két betegség ellen még a halhatatlanok sincsenek 100%-ig védve.
És midőn végeztünk, és én elhagytam Tósz kies tájait, és már a Kurászok hegységénél jártam, elém toppant néném, Kiheréla, meg egy másik néném, Afrospiné, és mindketten egyszerre hívogatóan intettek ujjaikkal, hogy kövessem őket a lehető legközelebbi hegycsúcsra ...
Merész Kujon: Perverzeusz emlékiratai.

5. Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowitzky[szerkesztés]

"Kedves L'Obasso! Unom már, hogy folyton s...gbe...ol." - aláírás: Bebascu herceg.
Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowitzky: Tizenegyezer vessző.

Didics Mihály[szerkesztés]

Előkészületben[szerkesztés]

Er(ot)ika Misell József Dzsenifer Szőke András Rita Bertalan Dávid Szása: A szőke ötven állnyalata[szerkesztés]

Gyorgye Funár Bulgarovu: Alice Fantáziaországban[szerkesztés]

Lábjegyzetek[szerkesztés]