Wwikipédisták

Az Unciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Wwikipédisták (megj.: az egyik w néma, mint a Ringo Starrban az r)

Wiki humor.png

A (W)wikipédisták (ang.: wikipedians) egy naív, pozitív utópista szekta (ld.: kisegyházak, szekták).

A szekta alapítója az amerikai (jellemző!) Jimbo (Jimmy Donal Wales) (ld. ott), aki valamikor, a 1990-es évek végén, sok sikertelen üzleti kezdeményezése után a non-profit szektorban (ld. ott) fedezte fel a lehetőséget. Talált az űrben egy wikipedia, vagy milyen nevű szoftvert, és egy Sanger nevű haverja segítségével feltöltötte az internetre. Ekkor szabadult el a pokol. Unatkozó álértelmiségiek szabadidejükben böngészőikkel böngészgetve felfedezték és váratlanul komolyan vették, hogy névtelenül vagy/és álnéven okoskodhatnak. Hamar abba a tévhitbe estek, hogy ők a francia enciklopédisták (ld. ott) posztmodern (ld. ott) utódai és a korszerű tudást lexikonszerűen foglalhatják össze. A wikipédisták száma ekkor elkezdett exponenciálisan növekedni, cikkeket kezdtek írni és átírni, felküldeni a virtuális semmibe, ugyanekkor zömük elvesztette humora maradékát is önnön fontossága képzelt növekedése okán. A szekta jelenleg 100 (200 ellenőrizendő!) népnyelven terjed, és hálózati köldökzsinór szállítja rajta föl és alá az. u.n. tudományt (ld. még: ismeretek).

A főpápa (Jimbo) hatáskörébe tartozik a nemzeti főpapok szabad kezének nézegetése, ünnepek kitalálása és látogatása, miegymás (ld. még: protokoll). A mozgalom szektáriusságára jellemző, hogy despotaként uralkodó, egyesek szerint vezetői szerepéhez képest unintelligens vezérüket az elvakult mozgalmárok egyszerűen „istencsászárnak” titulálják, ami demokratikus országban hallatlan, és felveti az alkotmánysértés gyanúját.

A magyar főpap: grinapó (ld. ott).

A wikipédisták tudván tudják, hogy mit nem tudnak, és tisztában vannak azzal, hogy hogyan kell ezt véka (ld. ott) alá rejteni. Egy dologgal képtelenek számolni, az emberi hülyeséggel. Tudják, hogy ez a tudásterjesztés mindenkori gyenge pontja. Mert nekik is van.

Bouncywikilogo.gif

A felvilágosodás második hulláma az enciklopédisták megjelenésével kezdődött, egy nagy mű megalapozóival, mint amilyen a Wikipédia is. (User:Chavagnac szíves közlése)

A Wikipédia-rendek

Wikipédia komisszárok

A mindenbentudós elme[1], Homo arrogansis által felfedezett rend. Ők a Wikipédia rendfenntartói. Hasonló szerepet töltenek be a nagy wikipédia-hangyaboly életében, mint a katonák. A szántszándékkal hülyeségeket irkálók[2] ellen a Wikipédia kigyúrt emberei lépnek fel, hogy eltanácsolják őket a szócikkek félreinformáló képességének további drasztikus fokozásától.

Vandálok

Minden vallásnak megvannak a maga eretnekjei. A wwikipédisták között a vandálok azok, akiket eretneknek tartanak sajátos, újhullámos szerkesztési stílusuk miatt.

Wwikimonkok

Példaképük Monk[3] a flúgos nyomozó, mert ő is állandóan idegrohamot kap, ha valahol nem odaillő alakú porszemet talál, és azonnal nekiáll törölgetni, vagy javítgatni.

Wwikijárőrök

A wwikimonkok mérsékeltebb csoportja. A frissen elkövetett változtatásokat figyelik, és azonnal lecsapnak, ha a szerkesztés felborítja az adott szócikk szimmetriáját, vagy parttalanságát pártatlanságát. Állandó felekezeti és ideológiai harcban állnak a vandálokkal.

Kákázók

A wwikimonkok fundamentalista csoportja, nevezik őket wikimókoknak is. Ha bármelyik – akár ősrégi, mindenki más által már rég elfeledett – szócikkben hibát találnak, kíméletlenül ellátják a baját. Munkamódszerük annyiban hasonló a wwikijárőrökéhez, hogy ők is a frissen változtatott szócikkeket (is) figyelik, és azok belső linkjeit követve jutnak el áldozataikhoz.

Álszentek

A legprecízebb wwikipédisták az Unciklopédiába ruccannak át slampokoskodni slamposkodni, amikor már nem bírják elviselni sajátmagukat sem.

Lásd még: szerk. mj.

Potyalesők

Ilyen szeretettel fogadják az új tagokat

A szekta ezen csoportjának képviselői arról ismeretesek, hogy olyan wwikipédisták, akik NEM szerkesztenek szócikkeket. A Kamuregisztrálóktól, és Zoknibáboktól abban különböznek, hogy a Wikipédia–találkozó fedőnéven futó rituális szertartásokra mindig jelentkeznek; mi több, teljes számban meg is jelennek. Megdézsmálják az áldozati oltárra odakészített ételadományokat, majd még a Nagy Adakozás[4] kezdete előtt valami mondvacsinált indokkal[5] pánikszerűen lelépnek.


  1. Homo Arrogansis egyik párbajsegédje szerint a Wikipédiát maga Stephen Cutter is szerkeszti, illetve lektoterrorizálja lektorálja. De nem! Ugye? Ugye?!? Ugye neeem?!?
  2. Akiknek az elitje az Unciklopédiában nyert menedéket a vallási üldöztetések elől...
  3. Magyarul szerzetes...
  4. Világiak kedvéért: az éttermi számlák kifizetése.
  5. Gyakori kifogás például: Hú, azt hiszem az előbb teherbe estem, rohannom kell szülni! Sziasztok, a következő talin megint találkozunk!