Unkotmány

Az Unciklopédiából

Figyelem, bármilyen hasonlóság az Alkotmány tervezetével csak a véletlen műve!

Mi az abszurd nemzet tagjai, kinyilvánítjuk az alábbiakat:

 • Büszkék vagyunk arra, hogy O. V . egy évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte az abszurd magyar államot és hazánkat közröhej tárgyává tette.
 • Büszkék vagyunk országunk megmaradásáért küzdő őseinkre. [1]
 • Büszkék vagyunk a magyar emberek szellemi teljesítményére, különös tekintettel azokra, akiket sikerült országunkból kicsinyességünk miatt elüldöznünk.
 • Tisztában vagyunk azzal, hogy országunkban különböző vallási hagyományokkal rendelkezik, de ez nekünk nem tetszik. Csak az államvallást ismerjük el, mindenki más tűzre való eretnek.
 • O.V. egy és oszthatatlan.

[szerkesztés] Szabadság és felelősség

[szerkesztés] III. cikk

 • Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni. Az M1 és az M2 állami csatornák műsorainak erőszakkal történő nézetése kivételnek és elfogadott vall(at)ási módszernek számít.
 • Tilos az emberi egyedmásolás, mert O.V. megismételhetetlen.

[szerkesztés] IV. cikk

 • Mindenkinek joga van a személyi biztonsághoz, kivéve, ha éjnek idején húszan látogatnak el hozzá gyümölcsöt, szenet vagy motorkerékpárt szüretelni.

[szerkesztés] VII. cikk

 • Mindenkinek joga van a békés fáklyás gyülekezéshez és az állami tévé székházának tetszőleges időpontban történő felgyújtásához, ha az általa nézett hírműsorokban nem érvényesül az állampárt túlsúlya.

[szerkesztés] VIII.cikk

 • Abszurdisztán elismeri és védi a sajtószabadságot. Papíron.

[szerkesztés] XII.cikk

 • Mindenkinek joga van a tulajdonhoz, kivéve ha nekünk éppen nagyobb szükségünk van rá.

[szerkesztés] XIV.cikk

 • Abszurdisztán az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, igen, nem és fogyatékosság szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. Ez persze nem vonatkozik a politikai vagy más vélemény, társadalmi származás vagy vagyoni helyzet szerinti megkülönböztetésre, mert ez az abszurd pártállam működését alapjaiban veszélyeztetné.

[szerkesztés] XXIII.cikk

 • Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy csordába tömörülve írásban kérelemmel, panasszal, javaslattal, vagy jókívánságokkal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez, annak tudatában, hogy az emiatt kegyetlen bosszút áll rajta.

[szerkesztés] Az Állam

[szerkesztés] Az Állami Számverőszék

 • Az Állami Számverőszék törvényben meghatározott feladatkörében ellenőrzi a központi költségvetés végrehajtását, és a nemzeti vagyon kezelését. Kivéve Esztergomban.
 • Az Állami Számverőszéknek joga van számverőlegényeket küldeni bárhová, ahol gyanús gazdálkodást vagy sukorózást tapasztal.

[szerkesztés] Nemzetvédelem

[szerkesztés] A váratlan támadás

 • Az abszurd Kormány külső fegyveres csoportok, európai médiakritikák vagy a Torinói abszurd földön történő vetítésének megkísérlése esetén a támadás elhárítására, illetve az ország területének oltalmazására vagy növelésére azonnal intézkedni köteles.
 • Az első védelmi vonal a Dugovics Titusz töröklerántó-ezred.

A későbbi rendőrségi elszámoltatás megkönnyítése érdekében az Unkotmány végére az igennel szavazó képviselők nevei felsorolva címek, rangok párt, lakcím, és a bankszámlaszám megjelölésével.

LEGYEN VÉGRE MINDEN KÉPVISELŐ MEGFELELŐEN KEZELVE A TERÜLETILEG ILLETÉKES ELMEGYÓGYINTÉZETBEN!


 1. Ez nem kölcsönös.
Személyes eszközök
View and edit namespaces data

Változók
Műveletek
Navigáció
Eszközök