Unkotmány

Az Unciklopédiából

Figyelem, bármilyen hasonlóság az Alkotmány tervezetével csak a véletlen műve!

Mi az abszurd nemzet tagjai, kinyilvánítjuk az alábbiakat:

 • Büszkék vagyunk arra, hogy O. V . egy évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte az abszurd magyar államot és hazánkat közröhej tárgyává tette.
 • Büszkék vagyunk országunk megmaradásáért küzdő őseinkre. [1]
 • Büszkék vagyunk a magyar emberek szellemi teljesítményére, különös tekintettel azokra, akiket sikerült országunkból kicsinyességünk miatt elüldöznünk.
 • Tisztában vagyunk azzal, hogy országunkban különböző vallási hagyományokkal rendelkezik, de ez nekünk nem tetszik. Csak az államvallást ismerjük el, mindenki más tűzre való eretnek.
 • O.V. egy és oszthatatlan.

Szabadság és felelősség[szerkesztés]

III. cikk[szerkesztés]

 • Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni. Az M1 és az M2 állami csatornák műsorainak erőszakkal történő nézetése kivételnek és elfogadott vall(at)ási módszernek számít.
 • Tilos az emberi egyedmásolás, mert O.V. megismételhetetlen.

IV. cikk[szerkesztés]

 • Mindenkinek joga van a személyi biztonsághoz, kivéve, ha éjnek idején húszan látogatnak el hozzá gyümölcsöt, szenet vagy motorkerékpárt szüretelni.

VII. cikk[szerkesztés]

 • Mindenkinek joga van a békés fáklyás gyülekezéshez és az állami tévé székházának tetszőleges időpontban történő felgyújtásához, ha az általa nézett hírműsorokban nem érvényesül az állampárt túlsúlya.

VIII.cikk[szerkesztés]

 • Abszurdisztán elismeri és védi a sajtószabadságot. Papíron.

XII.cikk[szerkesztés]

 • Mindenkinek joga van a tulajdonhoz, kivéve ha nekünk éppen nagyobb szükségünk van rá.

XIV.cikk[szerkesztés]

 • Abszurdisztán az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, igen, nem és fogyatékosság szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. Ez persze nem vonatkozik a politikai vagy más vélemény, társadalmi származás vagy vagyoni helyzet szerinti megkülönböztetésre, mert ez az abszurd pártállam működését alapjaiban veszélyeztetné.

XXIII.cikk[szerkesztés]

 • Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy csordába tömörülve írásban kérelemmel, panasszal, javaslattal, vagy jókívánságokkal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez, annak tudatában, hogy az emiatt kegyetlen bosszút áll rajta.

Az Állam[szerkesztés]

Az Állami Számverőszék[szerkesztés]

 • Az Állami Számverőszék törvényben meghatározott feladatkörében ellenőrzi a központi költségvetés végrehajtását, és a nemzeti vagyon kezelését. Kivéve Esztergomban.
 • Az Állami Számverőszéknek joga van számverőlegényeket küldeni bárhová, ahol gyanús gazdálkodást vagy sukorózást tapasztal.

Nemzetvédelem[szerkesztés]

A váratlan támadás[szerkesztés]

 • Az abszurd Kormány külső fegyveres csoportok, európai médiakritikák vagy a Torinói abszurd földön történő vetítésének megkísérlése esetén a támadás elhárítására, illetve az ország területének oltalmazására vagy növelésére azonnal intézkedni köteles.
 • Az első védelmi vonal a Dugovics Titusz töröklerántó-ezred.

A későbbi rendőrségi elszámoltatás megkönnyítése érdekében az Unkotmány végére az igennel szavazó képviselők nevei felsorolva címek, rangok párt, lakcím, és a bankszámlaszám megjelölésével.

LEGYEN VÉGRE MINDEN KÉPVISELŐ MEGFELELŐEN KEZELVE A TERÜLETILEG ILLETÉKES ELMEGYÓGYINTÉZETBEN!


 1. Ez nem kölcsönös.