Szuverén Póknemzetség Lovagrendje

Az Unciklopédiából

A Szuverén Póknemzetség Lovagrendjét a Póknembeli ill. a család tagjainak egy része hozta létre. A tagok felesküdnek a család, a haza, az (elsősorban) római katolikus egyház, a református egyház, az evangélikus és a zsidó egyház védelmére.

A Lovagrend önmagát független államnak tekinti. Van saját székháza, földterülete, újságja, útlevele (csak ezzel lehet belépni a Lovagrend területére), valutája, stb ..., vezetése, és még sok egyéb tulajdona. Még önálló hivatalokkal is rendelkezik.

Lakosság: 6 fő (fej)

Terület: 20 m2

Nagymester: Kancellár:

Főtanácsnok:

Székháza(i)[szerkesztés]

  1. család földterületén
  2. Budapest, szám alatt (Megioniai Nagyhercegség)

Feladata[szerkesztés]

  1. Az Apostoli Római Katolikus Anyaszentegyház védelme.
  2. A Magyar Köztársaság és a vatikáni Szentszék függetlenségének és területének védelme.
  3. A protestáns és a zsidó egyházak tagjainak védelme.
  4. Az egyházi előljárók és papok, apácák, szerzetesek személyi védelme.
  5. A keresztény hit és erkölcs terjesztése, azaz az egyházak által kiadott missziós parancs betartása.

Története[szerkesztés]

Ez a lovagrend nagyon fiatal még, csak 2007 jan. 1-jén jött létre.


Szerk. megj.: itt-ott javítva (itt-ott meg nem)

Forrás[szerkesztés]