Politikátlan vezércikk

Az Unciklopédiából

A Handabanda című élclap egyik 1863. évi számból idézzük az alábbi szöveget, amelynek az égvilágon semmi aktualitása nincs.
Kár is elolvasni.
Politikátlan vezérczikk.

Elmúlt egy hét, de elmúlt két, sőt attól félek több hét is azóta, mikor azt gondoltuk, hogy tudunk valamit, a mely valamire kisült, hogy semmi. Ennyiben tehát mindenesetre okosabbak vagyunk ma, mint egy hét előtt; és ez nem semmi. Ez is valami. És a kit ez nem vigasztalna meg, az menjen alunni; hisz ez most úgyis a leghazafiasabb dolog a mit tehetünk. Mert hisz ha a passivitás ma hazafiúi erény, világos, hogy az alvás, mint a passivitásnak fő-foka, s legtökéletesebb formája — a legmagasb hazafiúi tény, rény és erény. Reméljük, ha minden egyéb politikai nézetünk mint velünk-született pecsovicssággal áthatott, népszerűtlenné tenne is, ezen egy, az alvás politikáját érvényre emelő tanunk, mely annyira megfelel asiatico-hasrafektetiko természetünknek — kivivandja számunkra a babért.

Lásd még[szerkesztés]

  • Szerzői jogsértések a szerző halálától számított 700 éven belüli, engedély nélküli közlés elkövetésével.
  • Vezérciki