Mokka

Az Unciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Mokka egy város, s mint olyan, Mustafar Kemal (يجب داد الجمل) híres bantu-félnéger próféta születési és egyben halálozási helye, a hinduk kicsit sem szent és megvetéssel övezett kultikus fővárosa, melyről Julianus barát is megemlékezett egy vajúdó csángó asszonyra mondott áldás formájában.[1]

A név eredete[szerkesztés]

Ezt a kérdést az idők folyamán többen és többféleképpen is próbálták már megválaszolni, de a legvalószínűbbnek egy sumer történetíró, név szerint B-Nonymus krónikája tűnik. Bár ő maga egy szót sem ír az egészről, épp emiatt választották a leghitelesebb forrásnak belga telepesek.[2]

A négy nagy tudós, Sámuel, Bonifác, Teóziusz és Rézfaszú bagoly megegyeztek abban, hogy a következő eredettörténetet fogadják el igaznak:

„Ős Mustafar Mekongból való menekülése miatt ottfelejtette rézpapucsát a botswanai vadrezervátumban. Emiatt ő igen szomorú és letört vala, s ily módon egy erős feketével[3] kívánta búskomorságát csökkenteni. Addig-addig múlatták az időt, mígnem a kávé odaégett. Erre mérgében Mustafar elhajította a zaccot, melyet egy arra járó teve megevett. A mi Kemalunk nagyon ideges lett, és hogy visszaszerezze a zaccot, ráült a tevére és lovagolt rajta. (Még mindig jobb mintha egy kecskén tevegelt volna...) Jó sokáig jutottak, míg végül a tevénk odapottyantotta salakanyagát a gyönyörű homokra. Ekkor a bölcs próféta hirtelen egy Sátáni sugallatra egy várost emelt (méghozzá félkézzel) azon a helyen, melyet aztán a zacc alapján Mokkának keresztelt.”[4]

A Bódult fa[szerkesztés]

Uralkodása huszadik holdhónapjában aztán Kemal atya olyasmit látott, melytől rögvest bevizelt. Egy hatalmas fa zuhant le a hegy tetejéről, melyet mint Kaito ajándékát bálványozni kezdte, s azóta bizony kedves barátaim, a sok száz millió antimuzulmán hívő vagy akár tagadó is így tesz. Előírta továbbá, hogy egy hamis és csalárd bencés életében legalább 3-szor köteles a Bódult fa tövébe üríteni, hacsak nem akar a gyehenna kénköves sztyeppéin elkárhozni. Ezért van az, hogy évente kismillióan zarándokolnak eme nemes hely irányába.

A Bódult fa egyébiránt éppen Mokka Észak-Kelet felől nézve felső 67/412-én helyezkedik el, melyet többen[5] ördögi sugallatnak tartanak.

A napi két átkozódás[szerkesztés]

Bölcs Kemal magát, mint Rumpelstiltskin egyetlen és megismételhetetlen prófétája hirdette. Ezért aztán elrendelte, hogy muzulmán mintára egy igaz lutheránus napi két átkozódást köteles elmondani seggét Mokka felé tartva medvebőr szőnyegen guggolva.

Őt kell átkozni mindenért

Rámajána avagy a heti böjt[szerkesztés]

Mokka városában kik élnek, vagy halnak kötelesek egy évben kétszer Rámajánát, vagyis heti böjtöt tartani. Ekkor whiskyn és vodkán kívül más táplálékot nem vehetnek magukhoz, viszont annál inkább túladhatnak rajtuk a helyi árvaházak és módos nagyurak javára.[6]

Iható Mokka[szerkesztés]

Kávé


  1. Anonymus legalábbis említést tesz róla.
  2. Többek közt olyan nagynevű könyveket utasított maga mögé, mint "Horus a világlátó", "Harry Potter és az Aranytinó" valamint a Regnum Hungarorium est Pannonica Historia.
  3. Egyes források szerint Fekete Pákó is jelen volt
  4. Bár nem tudni mennyire helyénvaló kereszetelésről beszélni egy szcientológus személyében
  5. vagy kevesebben
  6. utóbbit ugyancsak preferálják amazok