Kerenbattya

Az Unciklopédiából

Kerenbattya ősi magyar település, Nógrád megye legészakibb pontján található. Kr.u. 1456-ban, a török megszállás idején egy alkimista, Juan Rodriguez delaPancha ide rejtette el édesanyja holttestét, s mérgezte meg örök időkre Kerenbattya talaját. Lakossága magát battyánnak nevezi és meglehetősen összetartó, apróbb helyi terroristacsoportok viszont internacionális törekvéseik miatt autonómiát szeretnének, és emellett kikiáltani a Ribochangáli Köztársaságot. Földrajzáról érdekességképp tudni lehet, hogy szintingadozása 4500 méterre tehető, a település legmélyebb pontja a -40 méteren fekvő Pimpós Bernát imaház, míg a legmagasabb a közel 4500 méteren fekvő sajtmúzeum és -gyár, a 2RO mely egyben a helyiek fő munkáltatóegysége is. Vízrajzát tekintve legfontosabb egysége a Fityma, a világ egyetlen sós vizű folyója, mely folyásiránnyal szemben is képes haladni, amennyiben a szállított hordalék mennyisége meghaladja az 500 kg-t.

Modern idők[szerkesztés]

2001-től Kerenbattyán roma integrálótábor működik, melyet a térerő teljes hiánya és a település köré vont alumíniumbúra miatt csak 2015. január elsejével sikerült felfedezni. Halottainak száma több millióra tehető. Az itt alkalmazott integrálómódszerek kegyetlenségétől, mint például az olvasás és írásórák kötelezővé tétele, megugrott a szellemileg nem beszámítható battyai polgárok száma, ezért 2015 júniusától megnyitotta kapuit a Szent Szűzanyácska Mellyéhez Bújnék Én Rehabilitációs, Drog- és Elmeközpont, melynek 600 férőhelyes szárnyai egyedülállóak a világon. Érdekességképp a hidroterápiás rendszerük 56 bar nyomás alatt képes tartani 500 négyzetméternyi elmebeteggel feltöltött teret, miközben a MArseillest dudurássza.

2015-ben Putyin bőkezű adománnyal támogatta az ott lévő tábort, melyet még Orbán Viktor miniszterelnök alapított. Az újonnan hozott törvény 4. cikkelyének 77. paragrafusa értelmében pedig megalapította a rendőrség facebook ügyosztályát, hogy gátolja az internetes erőszakot, és a szexuális töltetű fájlok forgalmát, valamint a kiskorúak nemi zaklatását. Ezen törvény értelmében a roma származású elítéltek automatikusan ezen táborban töltik le a büntetésüket, hogy legyen hasznuk az állam fejlődésére.

Egyéb érdekességek[szerkesztés]

Kerenbattya laza törmelékes üledékes breccsára települt koncentrikus-sugaras alaprajzú település, amelyet a középkori Palmanova városának alaprajza ihletett. Ám a tervezők galád tettükkel lebuktak, s most plágium vádjával saját romatelepükön sínylődnek, s életfogytiglan tartó büntetésük közben tervezett görbe alaprajzú városokat kell Howard elképzelései szerint kertvárosra átmodellezniük.

Kerenbattya polgármesterének, Battyai Kis Tituszkának digir triklin térhajlású amfibolt operáltak ki 2005 nyarán a bal veséjéből. elmondása szerint kár volt kivenni, maradhatott volna, így legalább nem kellett hátat vakarni soha.

A település állandó, autochton lakossága közel 1300 fő, a népesség összetétele a 2011es népszámlálási adatokat tekintve: 51% udmurt, 40% koraszülött, 3% busman. A népesség fennmaradó százaléka oly mértékben írástudatlan, hogy még szóban is alkalmatlanok voltak hiteles választ adni.

A falu egyetlen folyója, a Fityma középen szeli ketté a kicsit települést, 2:1 arányban osztva meg azt.

Nyelvészeti Adatok[szerkesztés]

Kerenbattya volt azon nyelvészeti értékek lelőhelye, az Ilkbahr kincsnek melyeknek Ar'dahn Kelet-Zumáliai kaganátusának virágzása idejére tehető vissza a kortörténetük. Ezekre a papirusz foszlányokra egy Walt Dipson nevű angol barlangkutató talált rá egy eddig ismeretlen járat feltárásakor. A rajtuk lévő írások feltehetőleg Ribo-Changáli nyelven íródtak, melynek a nyelvszerkezete máig ismeretlen, de a jelenlegi kutatások szerint az írás megfeleltethető Kirgiz írás egy ősibb mellékágával, és ezért olvasható. A nyelvezetükről persze továbbra sem tudunk semmit, de Tarjassy professzor, az Ókirgiz írások szakértője,-és nem mellesleg a Zsuan-zsuan népi hangszerek virtuóza- szerint a nyelvezet megfejthető az Ujgur és az Ótörök proto-nyelv segítségével. Természetesen a kutatások mind a mai napig folynak, és éjt nappallá dolgozik rajta egy a magyarországi 100 nyelvészkiválóságból összeállított csapat.

A legfrissebb hírek szerint Dr. Rácz-Tubák Antal, közel-keleti antropológus és keletkutató segítségével sikeresen megfejtették az írásokon található bevezetőrész első pár mondatát, mely arra enged következtetni, hogy ez volt a történelemben eddig ismert egyik legkorábbi szex-kézikönyv, melyből feltehetőleg a Kama Sutra is merített ötleteket. Talán ez lehet az alapja az emberiség ma ismert szexkultúrájának.