Black friday

Az Unciklopédiából
A kiút vége

Az Black Friday-nak hiteles és valós eredettörténete:

Réges régen, midőn még urunknak ezer meg hatszázadik évét írtuk született ezen hagyomány, melyet a mai napig is tartunk. Istenünk pediglen kijelölé egy napot, s mondá:
"Az Black Fridaynek napja szerda lészend, mert szívemnek legkedvesb madarak az alabamai nyúzottheréjű kuvikok!
S ezen madaraknak áldozzatok klitozektómiával és szilfából faragott céltáblák közepibe való vetéléssel!".
S Isten beteljesítvén végakaratát, december utolsó hetének szerdájára jelölvén ki az különleges madarak szent világnapját,
melyet azon fentebb említett hagyományokkal s rítusokkal ünnepele meg az egész földkerekség. S midőn az Úr szólt vala, az rendes, polgári név nem elegendő, s becses eme szertartás elvégzésére, ilyenkor a Fő Here mindenkinek Here-nevet ád, s fitymákkal borított úton átvezeti a Csecsszopó Csütörtökbe.
Saját magam pediglen az Smegmás Szilvia nevet kaptam vala, mely nemesb és becsesb sokféle más Here-névnél.
A fitymákat penigh a vatikáni szent Vetélős Vendel Fitymauzóleumból szállíttatja az kijelölt Istennek földi helytartója,
alabamai nyúzottheréjű kuvikok lábára zsineggel ráerősítvén Magyarhonba,
s viszonzásképp hazánk Erdélyi Mónika székletéből tenyésztett mintát külde vissza hálánk jeléül az pápának.
S ezen fekáliát az pápa szétosztja vala minden évben szüvének kedves bíborosi közt, s megfelelő szertartások közepette felhasználják az matériát.
Az fekáliában tocsogó bíborosok penigh hálát adnak szent Vetélős Vendelnek, s a mi Urunknak, aki megteremté az Black Friday csudálatos ünnepét.